juni 18, 2015

Villkor Köp

Jag godkänner att Maria Appelqvist och Vibrational Shift får tillgång till och kan tillgodogöra sig av det material jag bidrar med som ett led i sin marknadsföring.

Självklart ser Maria Appelqvist till att radera namn och övrig möjlighet till igenkänning av enskilda personer. Detta kan innefatta mitt medlemskap i  Marias utbildningar, gemenskaper, grupper m m, inspelade konversationer, Facebook-inlägg, min e-dagbok etc.

Programmet lyder under Upphovsrättslagen och får inte i delar eller som helhet kopieras, vidarespridas eller på annat sätt i sitt innehåll delas med andra, inte heller dess inloggningsuppgifter, inspelningar m m. Självklart får du dela det du själv har skrivit.

Vi säljer inte personuppgifter till andra utövare.

Vi tar inget ansvar för din hälsa eller psykologiska status från de övningar, utmaningar du gör under eller efter denna utbildning. Vi förutsätter att du gör allt av fri vilja och utmanar dina gränser i lagom takt.