Jag fick tillbaka energin!

Att genomföra 30-dagars programmet har inneburit en större insikt om vem jag är, vad jag önskar av livet och vart jag är på väg. Genom att skriftligt varje dag ge uttryck för det jag varit medveten om, har min självtillit, självkärlek samt självledarskap nått oanade höjder.

Aldrig någonsin kunde jag tro att det fanns så mycket kraft inom mig, eller att den var så enkel att nå och utforska samt utveckla för att praktisera denna styrkan och urkraften i min dagliga gärning.

Tacksam för 30dagars processen samt min buddy partner och Maria som gjort det möjligt att växa i min egen storhet så till den milda grad att jag idag svävar på rosa moln såsom nyförälskad i min egen framgång, lycka och insikt. Tack Tack Tack

Tord Sand – www.sundlivsstil.se