En blogg om vikten att välja Glädje!

Eva har länge förespråkat hälsa och glädje men har under en tid känt att hon suttit fast. Att hon inte kommit vidare. Eva är inte enbart en deltagare i 30dagars utan dessutom en av våra partners. Hon delar vår vision om vikten av att vi som människor hittar våra passioner och tar det ut i världen. Även om Eva visste sin passion så hade hon inte lyckats kanalisera den. Att finna sin form av budskap. Till följd av sitt deltagande när hon under 30 dagar skrev varje dag, så började hon se och höra sig själv i en ny medvetenhet om all den kunskap och insikt som hon har. Om vikten av att vi som människor mår bra och att det är inte alla förunnat. Att vi som gör det, faktiskt har ett ansvar och det är att sprida kunskap så vi hjälper fler människor att må bra, känna sig friska och ha en vital hälsa. Det blev uppenbart för Eva att det var dags att på ett tydligt sätt ta sig förbi sina egna begränsningar och olater. Att hon faktiskt har en röst som måste bli hörd och att det som låg däremellan var hennes eget motstånd till att bli sedd och synlig i all den storhet hon är i denna värld. Det var denna undermedvetna rädsla som höll henne tillbaka. Så väl medveten om detta var det hela tämligen enkelt. Hon har idag startat en blogg där hon talar om allt det som gör livet väsentligt… tacksamhet, lycka och glädje. Vad behöver du för att kunna välja mer glädje i ditt liv? Läs Evas blogg på